Skarbówka zakwestionowała wartość odpisów amortyzacyjnych Play w rozliczeniach CIT. Spółka zdecydowała się w związku z tym o złożeniu deklaracji korygującej za lata 2015 – 2017. Dopłaci za ww. lata 19,4 mln zł podatku plus 6,6 mln zł odsetek.

Jak informuje zarząd, korekty odzwierciedlają ustalenia wyników kontroli celno – skarbowych, które doręczono spółce 17 grudnia br.

W listopadzie br. Play poinformował o deklaracji korygującej CIT za 2014 r. W tym przypadku mazowiecki UCS zakwestionował m.in. odliczenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych. Spółka uprzedzała wówczas, że może to skutkować dopłatami za kolejne lata.

Spółka zapłaciła 37 mln zł

Organy skarbowe ostatnio uważnie przyglądają się Play. Niedawno spółka informowała, że złożyła korektę dotyczącą podatku od osób prawnych na ponad 37 mln zł (łącznie z odsetkami), związaną z rozliczeniem dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2015 i 2016 r.

Firma uprzedziła jednocześnie o możliwości zapłaty co najmniej 13,5 mln (plus odsetki) za 2017 r. w związku z ww. ustaleniami.

Play został przejęty w listopadzie br. przez francuską grupę iliad za 9,6 mld zł, które przejęła kontrolę nad 96,7 proc. udziałów. Niedawno zdecydowano o przymusowym wykupie reszty papierów od drobnych akcjonariuszy, co podniesie cenę akwizycji do 9,9 mld zł. Play zostanie wycofany z giełdy.