P4, operator sieci Play, zawarł 6 sierpnia br. przyrzeczoną umowę nabycia 100 proc. udziałów w Virgin Mobile Polska. Cena wyniosła 13,4 mln euro (59 mln zł). Sprzedającymi są wspólnicy i główni inwestorzy spółki, w tym Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P. oraz Dirlango Trading & Investments Limited. Przedwstępną umowę zawarto w kwietniu br.

W czerwcu operator uzyskał zgodę UOKiK na koncentrację. Zakup został sfinansowany ze środków własnych oraz poprzez finansowanie zewnętrzne.

Virgin Mobile Polska będzie nadal działać pod dotychczasową marką w ramach grupy Play Communications. Jest to obecnie druga międzynarodowa marka w portfolio Play, po Red Bull Mobile.

„Virgin Mobile jest ofertą komplementarną do oferty Play, widzimy wiele synergii, które wzmocnią obie marki na poziomie ofertowym, komunikacyjnym i dystrybucyjnym. Planujemy dalej rozwijać tę markę i zwiększać jej udziały rynkowe zarówno w segmencie na kartę, jak i na abonament” – zapowiedział Jean Marc Harion, CEO Play.

Lata strat w Virgin Mobile

Jak komunikuje Play, marka Virgin Mobile „jest ceniona wśród klientów za innowacyjne i konkurencyjne oferty, wzorową obsługę klienta i wyróżniającą komunikację”. W końcu 2019 r. Virgin Mobile obsługiwał ponad 390 tys. kart SIM.

W ostatnich latach działająca od 2012 r. spółka była jednak pod kreską.

W 2019 r. Virgin Mobile miała 94,3 mln zł przychodów i 14,6 mln zł straty netto.

W 2018 r. było to odpowiednio 98,4 mln zł i 27,2 mln zł straty.

W 2017 r. przychody wyniosły 97,5 mln zł, a strata netto 21,5 mln zł.

W 2019 r. strata na sprzedaży sięgnęła -10,5 mln zł w porównaniu do -5,3 mln zł w 2018 r. oraz -21 mln zł w 2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. kapitał własny był ujemny i wyniósł -134,1 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe przekroczyły aktywa obrotowe o kwotę 130,7 mln zł.

„W związku z tym, zarząd zidentyfikował znaczącą niepewność dotyczącą możliwości kontynuacji działalności przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości” – stwierdzono w sprawozdaniu Virgin Mobile Polska za 2019 r.

Według informacji zarządu podjęto kroki mające na celu zapewnienie możliwości kontynuacji działalności, w tym optymalizację kosztów usług reklamowych i marketingowych i pozostawienie cen ofert na dotychczasowym poziomie.

Aby zapewnić płynność finansową, zarząd dążył do utrzymywania poziomu gotówki na poziomie nie mniejszym niż 1 mln zł.

Budżet Virgin Mobile na 2020 r. zakładał osiągnięcie wskaźnika EBITDA 6,68 mln zł w porównaniu z -6,74 mln zł w 2019 r.

Droga do przejęcia Virgin Mobile przez Play
W końcu 2017 r. Virgin Mobile podpisał dokument term sheet, określający warunki brzegowe realizacji opcji call przez P4 po I kw. 2020 r. Warunki zostały doprecyzowane w dokumentach transakcyjnych, podpisanych w styczniu 2018 r. P4 uzyskał prawo wykupienia całości udziałów w Virgin Mobile Polska. W 2019 r. P4 rozpoczęło rozmowy z udziałowcami spółki w sprawie wcześniejszej sprzedaży udziałów, które zakończyły się podpisaniem przedwstępnej umowy 22 kwietnia 2020 r.