Bonair, jako jedna z dwóch pierwszych firm w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał status platynowego partnera Citrixa. Drugim platynowym partnerem został czeski OrBit. Obie firmy miały wcześniej status złotych partnerów (Gold Solutions Provider). Tytuł platynowego partnera jest przyznawany przez Citrixa tym złotym parterom, którzy osiągają najlepsze wyniki sprzedaży. Platynowi partnerzy otrzymują od Citrixa pełen dostęp do wszystkich usług i wsparcia oferowanego przez producenta.
Bonair jest dostawcą systemów informatycznych 'pod klucz’. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów finansowych wspomagających zarządzanie i kontrolę procesów oraz w projektowaniu i tworzeniu aplikacji na zamówienie.