Wypłatę pieniędzy na projekty IT w administracji w ramach tzw. 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Bruksela wstrzymała po wykryciu nieprawidłowości w niektórych projektach, m. in: „Zintegrowana, wielousługowa platforma komunikacyjna Policji z funkcją e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców”, „pl.ID – Polska ID karta” i „Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego”. Eurourzędnicy domagają się wdrożenia procedur, które ukrócą nadużycia i usprawnią zarządzanie funduszami. KE postulowała m.in. wpisanie do planu dodatkowych mechanizmów określających minimalne standardy dla zespołów projektowych oraz struktur zarządczych w projektach, rozwinięcie i doprecyzowanie odpowiednich procedur antykorupcyjnych, częstszy i bardziej rozbudowany monitoring projektów. Resort zapewnia, że zadania te w dużej mierze zostaną zrealizowane przy wsparciu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Przedstawione w planie działania naprawcze dotyczą całego systemu zarządzania i kontroli nad projektami w ramach 7 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. KE ma pół roku na ustosunkowanie się do wniosku o wznowienie wypłat (stawką jest realizacja inwestycji wartych ok. 1,5 mld zł), licząc od 20 kwietnia b.r.