Aby zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo w Polsce, do zrobienia jest sporo. Konieczne są zachęty do inwestycji, takie jak ulgi podatkowe. Potrzebne jest wdrożenie przez zamawiających zaleceń UZP w przetargach na sprzęt. Nie obejdzie się bez gruntownej edukacji konsumentów, MŚP i administracji publicznej. Takie są wnioski z raportu „Cyberbezpieczeństwo w Polsce w 2021 r.: cyberataki na urządzenia końcowe” przygotowanego przez Związek Cyfrowa Polska.

Organizacja alarmuje, że budżet na cyberbezpieczeństwo w 2021 r. zwiększyło tylko 23 proc. firm.

Tymczasem według danych z raportu ponad połowa polskich przedsiębiorstw w ub.r. stwierdziła wzrost podatności na cyberataki, a aż 64 proc.  z nich zanotowało co najmniej jeden incydent cyberbezpieczeństwa, co stanowi wzrost o 10 proc. względem 2019 r.

Apel o „bony na cyberbezpieczeństwo”

Związek postuluje wprowadzenie „bonów na cyberbezpieczeństwo”, czyli funduszy publicznych dostępnych dla jednostek samorządowych na zakup usług lub rozwiązań́ cybersec, przygotowanych dla nich przez polskie firmy i jednostki badawcze.

Eksperci proponują także wprowadzenie mechanizmu, który pozwoliłby kwalifikować wydatki na cyberbezpieczeństwo jako ulgę na innowacje.

Autorzy opracowania wskazują również, że kluczowe znaczenie będzie miała implementacja zaleceń wypracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z branżowymi specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa.

Kolejna fundamentalna kwestia to edukacja i budowanie świadomości na temat zagrożeń, unikania i reagowania na nie wśród konsumentów, MŚP oraz w administracji publicznej.

Rekomendacje dla sprzętu mobilnego, drukarek, PC

Raport zawiera też szereg rekomendacji poprawiających bezpieczeństwo urządzeń. Np. w przypadku sprzętu mobilnego są m.in. zalecenia korzystania z platformy bezpieczeństwa opartej na oddzielnym podsystemie sprzętowym, rozwiązań MTD (Mobile Threat Defense), EMM (Enterprise Mobility Management), MDM (Mobile Device Management).

Do ochrony PC rekomenduje się m.in. dysk z funkcją samoszyfrowania zgodny ze standardem OPAL2, kontroler bezpieczeństwa chroniący obszar pamięci EMM i i in.

W raporcie podkreślono także znaczenie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Według związku jej owocem są np. niedawne rekomendacje UZP dotyczące zamówień na systemy informatyczne.