Z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 r, wynika, że średnie wynagrodzenie specjalistów w sektorze IT wzrosło o 12 proc. r/r na etacie i 6 proc. na B2B. Podwyżki te są jednak odzwierciedleniem koniunktury z 2022 r.

Eksperci przewidują w tym roku dalsze wzrosty płac, o 5 do 10 proc. Będą jednak dotyczyły tylko konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Taka skala podwyżek wygląda słabo nie tylko w porównaniu do tego, co obserwowano w ostatnich latach, ale też w odniesieniu do inflacji. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego inflacja konsumencka w Polsce wyniesie w 2023 r. 11,9 proc. Czyli podwyżki w sektorze IT nawet nie dogonią wzrostu cen.

Zdaniem SoDA to tylko chwilowe spowolnienie.

„W perspektywie długofalowej spodziewamy się, że rodzima branża nadal będzie się dynamicznie rozwijać. Luka kadrowa wciąż jest aktualna, a rynek potrzebuje do pracy specjalistów – komentuje Bartosz Majewski, prezes SoDA i CEO krakowskiego software house’u Codibly.

13 proc. więcej dla specjalistów IT

Spośród badanych firm 50 proc. zadeklarowało, że w lutym 2023 r. wynagrodzenia u nich wzrosły r/r. Podwyżki te były efektem dobrej koniunktury w 2022 r. i odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie na usługi IT.

Największy, 13 proc. wzrost dotyczył osób na stanowiskach specjalistycznych IT. Na stanowiskach kierowniczych IT średniego szczebla podwyżki wyniosły przeciętnie 8 proc., a na dyrektorskich i kadry zarządzającej 6 proc. Średnio o 6 proc. więcej płacono w działach wsparcia firm IT (m.in. w HR, finansach, marketingu, obsłudze biura).

W porównaniu z „Badaniem płacowym SoDA” z 2022 r. w tym roku przeciętne wynagrodzenie specjalisty IT na poziomie regular (2-5 lat) zwiększyło się o 6 proc. na B2B i wyniosło 16 612 zł netto (kwota na fakturze VAT) oraz o 12 proc. na etacie, do 11 427 zł brutto.

Firmy z branży najczęściej żyją z eksportu

„Słabsza koniunktura gospodarcza na świecie znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. Wpływ na sytuację rodzimych firm ma również dynamicznie zmieniający się kurs walut, szczególnie euro i dolara. Jest to o tyle istotne, że firmy zrzeszone w SoDA eksportują najczęściej swoje główne usługi za granicę. Muszą zatem uwzględniać ten aspekt w swoich politykach płacowych” – mówi Bartosz Majewski.

„Ograniczenie podwyżek jest efektem dynamicznych wzrostów płac, które miały miejsce w ostatnich 2-3 latach. Naszym zdaniem, obecnie następuje normalizacja na rynku” – uważa Paweł Pustelnik, członek zarządu SoDA oraz dyrektor zarządzający w Future Processing.

Większość firm IT płaci ludziom co najmniej stawki rynkowe

Blisko 2/3 organizacji biorących udział w badaniu SoDA (63 proc. w przypadku umowy o pracę) oraz ponad połowa (55 proc. w przypadku B2B) wypłaca swoim pracownikom i współpracownikom wynagrodzenie na poziomie stawek rynkowych lub ich powyżej.

Na umowach B2B kwota na fakturze 42 proc. osób jest zbliżona do średniej rynkowej, a 13 proc. otrzymuje wynagrodzenie powyżej tego poziomu. 

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja zatrudnionych na etacie – stawki 35 proc. zz nich są zbliżone do rynkowych, a 28 proc. zarabia więcej niż średnia dla firm ujętych w raporcie.

Duże firmy więcej płacą

Na B2B najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczy firm, dla których pracuje ponad 400 osób – 21 193 zł netto oraz między 51 a 100 osób – 19 428 zł netto. Najniższa natomiast w podmiotach z grupy 1-50 pracowników – 16 500 zł netto. 

Także na etacie najlepiej płacą firmy, w których pracuje ponad 400 osób – mediana pensji wynosi 12 308 zł brutto. Co ciekawe, najmniejsze spółki (1-50 pracowników) plasują się w połowie stawki (10 532 zł). Czyli najmniejsi przedsiębiorcy z branży wcale nie płacą najmniej na rynku.

Jakie specjalizacje dają najwięcej zarobić

To DevOps Engineer i Cloud Engineer. Na B2B średnia miesięczna stawka specjalisty na poziomie regular wynosi 18 504 zł netto, a dla seniorów (+5 lat doświadczenia) 23 956 zł.

„Obecnie nie ma praktycznie projektu, który nie byłby realizowany bez wykorzystania rozwiązań chmurowych. Nie dziwi zatem, że na szczycie piramidy wynagrodzeń znaleźli się specjaliści ds. DevOps i cloud computingu” – wyjaśnia Piotr Subko, Human Resources Manager w MakoLab.

Kolejne cenione specjalizacje to Business Analyst i Software Developer. W pierwszym przypadku specjaliści ze średnim doświadczeniem zarabiają przeciętnie 16 485 zł, a seniorzy 20 195 zł.

Z kolei programiści mogą liczyć przeciętnie na 15 743 zł na poziomie regular i 20 879 zł dla seniorów.

Niżej uplasowali się kolejno: Project managerowie, specjaliści od Quality Assurance i UX/UI Designerzy. Przedział zarobków osób ze średnim doświadczeniem wynosi od ponad 11 tys. do 14,5 tys. zł, a seniorów od ok. 15,5 tys. do 18 tys. zł.

Podobnie wygląda rozkład wynagrodzeń w podziale na specjalizacje osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (stawki brutto). Jednak kwoty te są proporcjonalnie niższe. Dla przykładu średnie wynagrodzenie seniorów DevOps i Cloud wynosi 17 350 zł, a Software Developerów – 15 734 zł.

„W przypadku wynagrodzeń programistów oprócz doświadczenia ogromny wpływ na wysokość stawek ma specjalizacja technologiczna. Nadal najmocniejszą kartę przetargową mają firmy, które – poza wysokim wynagrodzeniem – mogą zaoferować realizację ciekawych, rozwojowych projektów. Podsumowując, w tym przypadku: „gotówka nie jest królem” – twierdzi Piotr Subko.

—————————–

Raport Płacowy 2023 został opracowany przez Valueship na zlecenie SoDA w lutym 2023 r. na bazie ankiety CAWI na próbie 103 przedstawicieli firm zrzeszonych w SoDA oraz danych płacowych 9 832 pracowników z 87 firm członkowskich organizacji.