Serwis, który umożliwi opublikowanie szczegółowych danych z wyborów samorządowych, powstał w oparciu o rozwiązane wykorzystane w wyborach w 2002 r. – podaje Rzeczpospolita. Jak przyznał przedstawiciel komisji, nie jest zaawansowane. 

System do obsługi wyborów samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2014 r., stworzyła śląska spółka Nabino. Doszło do dużych opóźnień w liczeniu głosów, spółka utrzymuje, że nie jest za to odpowiedzialna.

Po wpadce Krajowe Biuro Wyborcze zrezygnowało z powierzenia obsługi tegorocznych wyborów firmie IT. System na wybory prezydenckie (maj br.) tworzy zespół niezależnych fachowców od informatyki.