PKP PLK wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu na utrzymanie i zmiany systemu SAP. Wskazano konsorcjum KBJ i Clurgo o wartości 5,97 mln zł brutto. Planowany okres świadczenia usług to 2 lata.

Ofertę złożył również Hicron o wartości blisko 6,4 mln zł.

Kryterium oceny była cena (90) oraz SLA i konsultanci (10).

W ub.r. KBJ i Hicron rywalizowali w przetargu na utrzymanie i rozwój systemu SAP w PKP PLK. Postępowanie wówczas unieważniono ponieważ wartość ofert przekraczała budżet PKP PLK na ten cel (5,3 mln zł).

KBJ startowało wówczas w konsorcjum z SID, specjalistą od wdrożeń SAP-a, który na początku br. został przejęty przez EY.