ZenCard jest producentem cyfrowej platformy umożliwiającej tworzenie programów rabatowo-lojalnościowych oraz wirtualizację kart lojalnościowych. Została kupiona od funduszy venture capital: Experior Venture Fund i SpeedUp Group, od firmy LMS oraz od założycieli ZenCard. W wyniku transakcji bank zdobył technologię, dzięki której jego partnerzy (sieci retail, sklepy, punkty usługowe) będą mogli outsourcować tworzenie programów lojalnościowych. Bank jest zainteresowany wykorzystaniem nabytego rozwiązania i know-how spółki w ramach całej grupy kapitałowej.

Platforma ZenCard ma ułatwić firmom prowadzenie programów lojalnościowych i obniżyć koszty wdrożenia tego typu projektów. Bank liczy, że dzięki temu programy lojalnościowe staną się popularne nie tylko wśród dużych sieci handlowych i usługowych, ale także wśród mniejszych przedsiębiorstw. Platforma jest zintegrowana z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych na rzecz jednej będącej jednocześnie kartą płatniczą.

Bank traktuje zakup spółki jako etap realizacji strategii, której jednym z kluczowych elementów jest cyfryzacja oraz rozszerzenie modelu biznesowego poprzez inwestycje w wybrane firmy FinTech.