Piotr Pągowski wszedł do rady nadzorczej CD Projektu (wówczas pod nazwą Optimus) w 2011 r. Obecnie jest właścicielem firmy konsultingowej Arbor. Wcześniej, od 2011 r. do początku br., był związany z HP, ostatnio jako General Manager działu PPS. Poprzednio pracował na kierowniczych stanowiskach w Microsofcie (2007 – 2011) i Intelu (1995 – 2006).

Oprócz Piotra Pągowskiego walne zgromadzenie akcjonariuszy ponownie wybrało do rady nadzorczej Katarzynę Szwarc, dotychczasową przewodniczącą, która jest radcą prawnym, dyrektorem działu prawnego Mennicy Polskiej. Kolejna kadencja będzie także udziałem Grzegorza Kujawskiego – doradcy podatkowego i Macieja Majewskiego, dyrektora zarządzającego spółki S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski i Wspólnicy – jest on specjalistą w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa handlowego.

Nową osobą w radzie nadzorczej CD Projektu jest Krzysztof Kilian, zasiadający ostatnio w zarządach dużych spółek z udziałem skarbu państwa – był prezesem PGE Polskiej Grupy Energetycznej (2012 – 2013) oraz wiceprezesem Polkomtela (2008 – 2011). Jego kandydaturę zgłosiło TFI PKO, jeden z największych udziałowców CD Projektu.