Zgodnie z uchwałą rady nadzorczej skład zarządu Black Pointa nie zmienił się – na kolejną kadencję powołano Piotra Kolbusza jako prezesa oraz Kamilę Yamasaki i Marcina Kubackiego na funkcje wiceprezesów.

Piotr Kolbusz jest prezesem od stycznia 2013 r. (tę funkcję sprawował także przez kilka miesięcy w 2009 r. i 2010 r.). Wcześniej był przewodniczącym rady nadzorczej. Piotr Kolbusz był współzałożycielem i współwłaścicielem firmy Inter Mind, obecnie działającej pod nazwą Black Point. W latach 1988 – 2006 kierował spółką.

Kamila Yamasaki jest wiceprezesem Black Pointa od lipca 2014 r. Odpowiada za nadzór nad produkcją, logistyką, finansami i administracją. Ze spółką jest związana od 2000 r. Była prezesem przez ponad 6 lat (2006 – 2012), a potem kierowała radą nadzorczą.

Marcin Kubacki jest w zarządzie od listopada 2014 r. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii handlowej i marketingowej spółki. Z Black Pointem jest związany od grudnia 2013 r., gdy objął funkcję dyrektora handlowego.

 
Na nową kadencję powołano także radę nadzorczą. W jej składzie będzie Szczepan Czyczerski, przewodniczący, prezes spółki Redwood. W radzie nadzorczej Black Pointa zasiada od 2012 r. Powołanie otrzymała także Anna Skałecka, która była wiceprezesem spółki w latach 2007 – 2013. Ponadto do rady weszli: Leszek Jurasz (wiceprzewodniczący), Paweł Puterko i Michał Dubas.