Piotr Bieliński, prezes zarządu Actionu, oraz Sławomir Harazin, wiceprezes do spraw handlu i marketingu, zostali wybrani przez radę nadzorczą na nową, 4-letnią kadencję.

Piotr Bieliński jest wieloletnim liderem i współzałożycielem Actionu (firma powstała w 1991 r.).

Sławomir Harazin jest związany ze spółką od 1997 r., a w 2011 r. wszedł do zarządu.

Action w 2023 r. według wstępnych, szacunkowych danych miał 2,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 36,8 mln zł zysku netto. Ostateczne wyniki finansowe spółka poda w raporcie w tym tygodniu.