Czwarta kadencja zarządu, której dotyczyła decyzja rady nadzorczej z 28 kwietnia br., obejmuje okres od 20 lipca 2016 r. do 19 lipca 2020 r. Powołania otrzymali:

Piotr Bieliński na stanowisko prezesa zarządu,

Edward Wojtysiak na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw logistyki, IT, serwisu i sprzedaży

korporacyjnej,

Sławomir Harazin na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw handlu i marketingu.

Piotr Bieliński jest współzałożycielem spółki (w 1991 r.). Edward Wojtysiak wszedł do zarządu w 2008 r., a wcześniej, od 2004 r., był pełnomocnikiem prezesa. Sławomir Harazin jest związany ze spółką od początku jej istnienia. Wiceprezesem został w 2011 r.