Po środki mogą sięgnąć m.in. jednostki administracji rządowej i podległe jej podmioty, sądy i prokuratury oraz partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorcami. Projekty mogą obejmować tworzenie lub rozwój e-usług publicznych dla firm i obywateli oraz usług wewnątrz administracji.

W pierwszym konkursie do podziału jest 945,5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość wydatków wynosi 46 mln euro. Wnioski będą przyjmowane od 27 lutego do 4 maja 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Suma środków przeznaczonych na granty w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014 – 2020 wynosi 2,2 mld euro. Pieniądze są przeznaczone na rozwój e-usług administracji i szerokopasmowego Internetu, a także na walkę z wykluczeniem cyfrowym.