Grupa TenderHut wprowadziła na rynek nowy projekt – ExtraHut, który koncentruje się na działaniach z zakresu doświadczenia klienta, designie aplikacji mobilnych, aplikacji webowych i serwisów internetowych. Grupa liczy na współpracę z firmami, które opracowują oprogramowanie, ale mają problem z tym, jak je "ubrać". Za sterami projektu stanął Dariusz Sawicki, który dołączył do zespołu Tenderhut w lutym br. Został również dyrektorem pre-sales i dyrektorem sprzedaży na region DACH w Softwarehut, spółce z grupy. Wcześniej przez 8 lat był dyrektorem rozwoju biznesu w Lemon Sky J. Walter Thmopson.

Extrahut to piąty główny obszar, na którym skoncentruje się grupa TenderHut. Jej spółki zajmują się już projektowaniem i rozwijaniem systemów informatycznych, wdrażaniami systemów klasy LIMS, cyberbezpieczeństwem i doradztwem prawnym w zakresie IT. Grupa w ostatnich latach rosła głównie poprzez przejęcia w kraju i za granicą. Otworzyła oddziały m.in. w USA i krajach europejskich.