Paweł Wojciechowski będzie zarządzać zespołem inżynierów wspierających sprzedaż oprogramowania dla biznesu. Menedżer jest związany z branżą informatyczną od ponad 14 lat. Przez ostatnie 6 lat pracował w EMC. W ciągu minionych 2 lat był dyrektorem generalnym tej firmy. Wcześniej piastował stanowiska dyrektora technicznego i kierownika Działu Wsparcia Sprzedaży. Przed przejściem do EMC zajmował się wsparciem sprzedaży w HP.

Paweł Wojciechowski ma dyplom magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej
i University of Bristol (Wielka Brytania). Jest także absolwentem studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz biznesowych studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.