ComputerLand wdroży w Telekomunikacji Polskiej (w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku) system paszportyzacji sieci miejscowej Pas’Tel oraz zainstaluje, wdroży i uruchomi w Gdańsku scentralizowany system utrzymania sieci abonenckiej Arctus-CL. Wartość kontraktów wynosi 8,5 mln zł.
Głównym zadaniem systemu Pas’Tel jest paszportyzacja infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wsparcie zarządzania i eksploatacji sieci. System ten pozwala na pełny opis technicznych i eksploatacyjnych parametrów sieci wraz z prezentacją obiektów telekomunikacyjnych na mapach geodezyjnych. Arctus-CL jest aplikacją, która zarządza bazami danych operatora telekomunikacyjnego.