Po raz pierwszy od początku działania programu partnerskiego Focus, 3Com przeprowadził weryfikacje list Autoryzowanych Partnerów. Brano pod uwagę obroty firm, jakość obsługi klientów oraz zaangażowanie w program partnerski Focus. W efekcie – niektórzy partnerzy, którzy wykazali się ponadprzeciętnymi wynikami, otrzymali wyższy status partnerski. Jednocześnie część partnerów musiała stracić dotychczasowy status.
Utworzono także nową kategorię autoryzowanych partnerów 3Com – Partnerzy Registered, do której trafili partnerzy nie zakwalifikowani do żadnej z dotychczasowych grup. Jest to także pierwsza grupa partnerska dla firm starających się o autoryzację 3Com. Nie mogą oni korzystać ze wszystkich promocji lub narzędzi handlowych i marketingowych, będą jednak otrzymywać wszelkie informacje – zarówno za pomocą strony internetowej Partner Access, przeznaczonej dla Autoryzowanych Partnerów 3Com, jak i od dedykowanych pracowników oddziału polskiego.
Do tej pory status Gold posiadało 5 firm, Silver – 35, a Bronze – 330. Po weryfikacji nie zmieniła się liczba partnerów Gold, natomiast inne grupy zmniejszyły się odpowiednio do 31 i 150 firm. Nowa grupa – partnerów Registered liczy 180 firm. Działalność firm partnerskich będzie weryfikowana corocznie.
Więcej informacji na temat podziału partnerów handlowych na grupy oraz pełna lista partnerów jest dostępna pod adresem www.3com.com.pl/partnerzy.