Impaq oraz Agent Transferowy PZU-CL zawarły kontrakt, na mocy którego Impaq zbuduje i uruchomi u swojego klienta hurtownię danych, wspomagającą obsługę klientów towarzystwa PTE PZU SA oraz funduszu emerytalnego OFE 'Złota Jesień’. Po zakończeniu pierwszego etapu budowy, planowanego na czerwiec 2001, hurtownia będzie wspomagała procesy informowania kierownictwa przez generowanie raportów analitycznych.
Projekt będzie realizowany w technologii Oracle. Do tworzenia hurtowni wybrano bazę danych Oracle 8i, natomiast do realizacji raportów i analiz narzędzie Oracle Discoverer. W pracach projektowych stosowany jest pakiet Oracle Designer.
Podstawowe funkcje realizowane przez system to:
– weryfikacja, czyszczenie i scalanie danych,
– agregacja danych elementarnych pochodzących z różnych systemów do poziomu wymaganego przez analizy,
– generowanie raportów,
– archiwizowanie danych,
– zbieranie statystyk dotyczących wykonywania analiz i raportów.