Celem konkursu jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

– nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
– zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
– sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok i w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Wnioski można składać do 5 sierpnia. Więcej informacji znajduje się na stronie PARP