Zmiany wprowadza rozporządzenie w sprawie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, przyjęte wczoraj przez parlament. Europosłowie opowiedzieli się także m.in. za lepszą ochroną praw konsumentów na rynku telekomunikacyjnym.

Ostateczny kształt przepisów będzie negocjowany z Radą i Komisją Europejską przez nowo wybrany Parlament Europejski w drugiej połowie br. Porozumienie w tej sprawie powinno być gotowe do końca 2014 r.

Projekt rozporządzenia dotyczącego usług telekomunikacyjnych w ramach „łączności na całym kontynencie” był gotowy we wrześniu 2013 r. Celem zmian jest tworzenie jednolitego rynku telekomunikacyjnego w UE m.in. poprzez zniesienie opłat roamingowych, zakaz blokowania treści, koordynację zezwoleń na wykorzystanie pasma radiowego dla bezprzewodowego Internetu. Wprowadzane regulacje mają także zapewnić użytkownikom Internetu większą przejrzystość umów i ułatwić klientom zmiany usługodawców.