W ramach programu Polska Cyfrowa 2014–2020 do wydania jest w sumie ok. 2,2 mld euro w trzech obszarach. Najwięcej – 1,2 mld euro – zostanie przeznaczone na Internet szerokopasmowy, ok. 950 mln euro na projekty e-administracji, a reszta na zwiększanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Poszczególne instytucje zamierzają również inwestować w cyberbezpieczeństwo, transmisję danych i centra danych.

– W naszej ocenie informatyzacja administracji publicznej to obszar, który będzie się rozwijał bardzo dynamicznie, zwłaszcza w najbliższym czasie. Nacisk na cyfryzację procesów w administracji staje się coraz większy, a podobne procesy zachodzą także w innych sektorach, np. w służbie zdrowia – uważa Robert Zaklika, wiceprezes ATM, właściciela marki Atman.

Jak wynika z szacunków IDC, największy wzrost wydatków na IT nastąpi w służbie zdrowia. Analitycy oceniają, że do 2019 r. będą one co roku o 5,5 proc. wyższe niż obecnie. W Polsce e-Zdrowie to największy aktualnie realizowany projekt informatyczny. Jego wartość wynosi 712 mln zł. Celem jest centralizacja danych oraz usprawnienie i przyśpieszenie komunikacji między pacjentem a lekarzem.
 
W tej chwili trwają prace nad Projektem P1, w ramach którego powstanie platforma udostępniająca szereg usług elektronicznych. Zgodnie z przyjętym w grudniu harmonogramem, w latach 2016–2017 planowane jest uruchomienie elektronicznych recept bazujących na internetowym koncie pacjenta, a w  2018 r. wprowadzone zostaną e-skierowania.

W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na obsługę strategicznego projektu P1, czyli Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, który wygrał Atman.