Kondycja MŚP poprawia się – wynika z badania 8. edycji barometru Covid-19, realizowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy.

Otóż 33 proc. przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy sytuacja w ich branży poprawi się. To zbliżony wynik jak w II kw. br. (32 proc.) i jeden z najwyższych od początku realizacji badania.

Co istotne, po raz pierwszy tak liczna grupa firm (24 proc.) uważa, że ich branża rozwinie się w związku z pandemią. Wcześniej tak sądziło zaledwie kilka procent przedsiębiorców.

Optymistycznie patrzą w przyszłość zwłaszcza firmy produkcyjne (46 proc.) i budowlane (30 proc.).

Nie tylko po raz pierwszy tak liczna grupa przedsiębiorców wypowiedziała się optymistycznie o skutkach obecnego kryzysu, ale co ważne, mniej firm obawia się upadłości.

Nadal nie jest to mała grupa22 proc. firm ocenia, że w związku z Covid-19 trzeba będzie zwijać biznes. Jednak jeszcze w II kw. br. tego zdania było 38 proc. zapytanych.

„MŚP już oswoiły się z faktem, że koronawirus i trudna sytuacja przez niego spowodowana są z nimi na co dzień. To przekłada się na coraz mniej negatywne oceny sytuacji oraz bardziej optymistyczne prognozy” – uważa Radosław Woźniak, prezes EFL.

Minorowe nastroje w HoReCa

Największy pesymizm wykazują nadal przedstawiciele branży HoReCa. Zdecydowana większość respondentów (tyle samo, co w II kw. – blisko 85 proc.) uważa, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności.

Pesymistów nadal jest sporo

W III kw. br. 20 proc. firm uważa, że Covid-19 ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich działalność, o 2 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i 8 pp mniej niż w I kw. br. Zaś 39 proc. mówi: „raczej niekorzystny”, a w opinii 33 proc. zapytanych epidemia nie wywiera istotnego wpływu na sytuację firmy.

Biorąc pod uwagę wielkość firm, ponownie najmniej negatywnie do pandemii są nastawieni przedstawiciele średnich podmiotów. Tylko 6 proc. z nich ocenia wpływ kryzysu na ich działalność jako zdecydowanie niekorzystny, podczas gdy w grupie mikro i małych przedsiębiorstw ten odsetek wynosi po 23 proc.  

Firmy ankietowano na przełomie czerwca i lipca br.