Nie jest wykluczone powstanie kolejnego centrum danych w Warszawie – uważa Robert Paszkiewicz, wiceprezes OVHcloud na Europę Środkową i Wschodnią. Jak zaznacza, nie ma w tej sprawie decyzji, natomiast na zachodzie kontynentu centra danych OVHcloud w miarę potrzeb rozbudowywano o kolejne ośrodki. Pierwsze data center w Polsce (Warszawa 1) powstało przed 4 laty. Ma pojemność 30 tys. serwerów i jak na razie nie zostało wypełnione.

W 2016 r., gdy otwierano warszawskie data center, wartość inwestycji OVH w regionie oceniano na 1,5 mld euro.

OVHcloud inwestuje obecnie na naszym i regionalnym rynku w połączenia sieciowe, np. na Ukrainę.

„Chcemy, aby Warszawa była oknem na świat, łącznikiem między wschodem a zachodem Europy” – deklaruje Robert Paszkiewicz. Z polskiego data center korzystają klienci z kilkudziesięciu krajów.

Polski rynek zajmuje w strategii OVHcloud zresztą od dawna istotne miejsce. Otwarty w 2004 r. we Wrocławiu oddział był pierwszym założonym przez OVH poza Francją.

W sumie firma ma ponad 30 centrów danych z ok. 400 tys. serwerów.

Powstaje europejska chmura

OVHcloud deklaruje zaangażowanie na rzecz europejskiej cyfrowej suwerenności. Ogłoszono w październiku br. strategiczne partnerstwo z niemieckim T-Systems ma na celu współtworzenie platformy opartej na chmurze publicznej w ramach inicjatywy Gaia-X, czyli budowy bezpiecznej i wydajnej europejskiej chmury, która zapewni klientom suwerenność danych i zgodność z RODO.

Jak twierdzi Robert Paszkiewicz, są klienci z Polski, którzy migrują z data center amerykańskich dostawców do OVHcloud.

Jako powody wymienia dostępność usług w czasie pandemii, bezpieczeństwo i ochronę danych.

„Klienci, którzy do nas przychodzili, pytali o ochronę danych w związku z Privacy Shield i RODO” – mówi szef OVHcloud w regionie.

Według informacji przekazanych w ramach konferencji OVHcloud Ecosystem Experience klientów interesują gotowe do działania klastry z odpowiednim oprogramowaniem, dostosowane do konkretnych zastosowań. Przykładowe use cases to m.in. HCI, wirtualizacja i konteneryzacja, HPC, SDI, bazy danych, archiwizacja i backup, AI, big data i analityka, gaming, multimedia.

Zielone centra danych

Do priorytetów OVHcloud w najbliższych latach zalicza dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej i likwidacji śladu węglowego.

Zarząd postawił przed firmą ambitne zobowiązanie: neutralność węglową dzięki mieszance czystej energii odnawialnej do 2025 r., a do 2030 r. osiągnięcie zerowej emisji netto.

Jak informuje OVHcloud, firma wdrożyła chłodzenie cieczą już w 2003 r., osiągając efektywność zużycia energii (PUE) na poziomie od 1,3 do 1,09 (średnia w branży wg OVHcloud wynosi prawie 2) przy niskim zużyciu wody.

„Potrzebujemy jedynie szklanki wody, aby chłodzić serwer przez 10 godzin, podczas gdy branża, średnio, zużywa na to całą butelkę” – utrzymuje François Sterin, EVP Industry w OVHcloud.

„Chłodzenie cieczą to przyszłość centrów danych” – uważa Robert Paszkiewicz.