Konsorcjum dziewięciu instytucji finansowych udzieliło OVH wsparcia w postaci odnawialnej linii kredytowej w wysokości 400 mln euro. Firma przeznaczy dostępne środki na kontynuację strategii globalnej ekspansji w najbliższych pięciu latach. Jej realizację rozpoczęła jesienią ubiegłego roku dzięki wkładowi funduszy KKR i Towerbrook do kapitału grupy w wysokości 250 mln euro.

OVH ma w planach inwestycje na kwotę 1,5 mld euro. Środki będą przeznaczane przede wszystkim na budowę centrów danych w nowych lokalizacjach. Otwarte już zostały trzy nowe centra w: Australii, Singapurze i Polsce. Trwa budowa kolejnych – w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dwa centra zostaną też wkrótce otwarte w Stanach Zjednoczonych.