Na lokalnym rynku można spodziewać się większych inwestycji w centra danych. Jak wynika z danych McKinsey, poziom cyfryzacji w Polsce jest o 34 proc. niższy niż w Europie Zachodniej, dlatego dostawcy usług inwestują w krajach rozwiniętych, tłumacząc to minimalizacją ryzyka. W ocenie OVH ten trend ten w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Firma przytacza dane z raportu Data Centre Risk Index, prezentującego najbezpieczniejsze miejsca na świecie, w których warto ulokować centrum danych. Polska zajęła w nim 22 pozycję, wyprzedzając m.in. Hiszpanię, Rosję oraz Włochy. Co wskazuje na to, że inwestycje w naszym kraju są kwestią czasu.

Obecnie najwięcej, bo 62 proc. przychodów z cloud computingu nad Wisłą, generuje SaaS (oprogramowanie jako usługa) – według PMR. Nieco mniejszy udział mają IaaS (infrastruktura jako usługa) – 28 proc. oraz PaaS (platforma jako usługa) – 10 proc. Z kolei według IDC w 2016 r. inwestycje w technologie chmurowe w naszym kraju wzrosły o ponad 25 proc. osiągając poziom 160 mln dol. Są one nadal niższe niż w krajach Europy Zachodniej.

 „W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania technologiami chmurowymi wśród klientów z Polski. Małe i średnie firmy z tego regionu co roku zwiększają tempo implementacji rozwiązań cyfrowych.” – twierdzi Alexandre Morel, Chief Marketing Officer w OVH.

Jak twierdzi OVH, przedsiębiorstwa coraz chętniej przekazują dane podmiotom zewnętrznym, zamiast inwestować we własną infrastrukturę, z uwagi na bezpieczeństwo i koszty.

Jakiego outsourcingu chcą klienci
„Wyniki badań, realizowanych przez PMR w maju 2017 r., na próbie ponad 650 dużych i średnich firm w Polsce, pokazują systematyczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw outsourcingiem IT” – informuje Paweł Olszynka, analityk PMR.

Według niego firmy najczęściej nie decydują się na outsourcing ogółu procesów związanych z IT, ale wydzielają poszczególne elementy, które są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych.

Przykładem są usługi zarządzane, realizowane z zewnętrznych centrów danych, przede wszystkim obejmujące aplikacje biznesowe.

Ponadto, jak zaznacza przedstawiciel firmy badawczej, rośnie znaczenie dostępu do infrastruktury w modelu chmurowym, choć nie oznacza to najczęściej pełnej migracji firmowych zasobów na zewnątrz. Popularne jest rozwiązanie łączące własne zasoby przedsiębiorstwa i komercyjnego centrum danych.

Na mniej więcej stałym poziomie według ustaleń PMR utrzymuje się popyt na kolokację. Z tej usługi korzystają przede wszystkim duże firmy.

Firmy poszukują ponadto rozwiązań, które zapewnią ochronę przed zagrożeniami, takimi jak np. ataki DDoS, jednocześnie gwarantując wysoką wydajność i dostępność usługi.

Gartner przewiduje, że do 2020 r. rozwiązania działające w oparciu o technologię chmury staną się podstawowym narzędziem do przechowywania danych. Trend ten nie ominie Polski. Według IDC, w najbliższych latach najbardziej dynamiczny wzrost odnotują usługi hostingu infrastruktury oraz te, umożliwiające zarządzanie aplikacjami klienta.