Po długiej serii odwołań, sprostowań ogłoszenia o zamówieniu i zmianach SIWZ otwarto oferty w przetargu na usługi wsparcia i modyfikacji systemu rejestru zastawów. Postępowanie prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Zostało ogłoszone w końcu grudnia 2020 r. Od pierwotnie planowanego terminu ujawnienia oferentów minęły już blisko 2 lata.

Ministerstwo przygotowało na realizację zamówienia 17,3 mln zł. Jak się okazało, po tak długim czasie trwania przetargu tylko jedna spółka zdecydowała się na złożenie oferty. Jest to Transition Technologies PSC, z ofertą o wartości nieco ponad 15 mln zł.

W trakcie postępowania kilkukrotnie odwołania składało Asseco. Odwoływał się również Comarch. Nie złożyli jednak ofert.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 3-letnia umowa. Zajmie się wsparciem, konserwacją, naprawami systemu. Rejestr zastawów obejmuje zabezpieczenia wierzytelności.

Za pośrednictwem platformy cyfrowej – Centralnej informacji o zastawach rejestrowych – wydawane są odpisy i zaświadczenia z rejestru.

Infrastruktura rejestru zastawów obejmuje serwery, stacje robocze i oprogramowanie, jak systemy operacyjne, serwery www, baz danych, aplikacji, backup, monitoring platformy. Zamawiający odpowiada za dostarczenie licencji oprogramowania jak i za zakup uaktualnień.

Resort sprawiedliwości zapowiada, że będzie dążył do ujednolicenia infrastruktury oprogramowania w posiadanych przez siebie systemach.