Treść oświadczenia MSD

W kontekście budzącego emocje konfliktu pomiędzy moją firmą a Biurem Reklamy S.A., organizatorem Targów Komputer Expo 2001, informuję jak niżej.

Firma MSD użyła zwrotu 'Targi Komputer Expo’ w swojej reklamie, lecz tylko i wyłącznie w kontekście zbieżności terminów imprezy MSD Expo i Komputer Expo, a nie jak się nam zarzuca, w celu próby przekonania wszystkich, że to MSD jest organizatorem targów pod nazwą Komputer Expo. Aby wyjaśnić wszelkie niejasności związane z tą sytuacją w nr 2/2001 Computer Reseller News Polska zamieściliśmy pełne wyjaśnienie, kto i czego jest organizatorem.
Impreza organizowana przez MSD w Muzeum Techniki PKiN w tym roku jest już trzecią z rzędu. Nikt nigdy do tej pory nie dał nawet do zrozumienia, że mu to nie odpowiada. Tym większe jest moje zaskoczenie tak nagłym atakiem na moją firmę.
Oświadczam, iż firma MSD nie naruszyła przepisów o nieuczciwej konkurencji, ponieważ MSD nie prowadzi działalności związanej z organizacją wystaw, sprzedażą powierzchni wystawienniczej jak też sprzedaży biletów wstępu na swoją imprezę. We wszystkich materiałach informacyjnych (zaproszenia, ulotki, banery) występuje nazwa 'MSD EXPO’ lub też 'Wyspa MSD’, tym samym zarzut próby podszywania się pod targi Komputer Expo jest krzywdzącą mnie nadinterpretacją. Nieznany jest mi również przepis, który zabraniałby organizować w dniach 24-25.01 spotkanie dla Klientów mojej firmy, połączone z zaproszeniem na kawę i koncert. (…)
Fakt naruszenia przepisów ustawy o nieuczciwej konkurencji może stwierdzić tylko niezawisły sąd przez wydanie prawomocnego wyroku. Jak na chwilę obecną MSD nie posiada żadnych informacji o wniesieniu przeciwko niej pozwu w przedmiotowej sprawie. Bezprawną samowolą jest ferowanie wyroków sądowych przez Wirtualną Polskę i Biuro Reklamy S.A. Wobec tego nieprofesjonalnego i niekompetentnego zachowania MSD nie pozostanie bierne.

Marcin Kowalczyk, dyrektor MSD