Nowy JPK VAT wejdzie w życie 1 października br. Z powodu pandemii termin przesunięto z 1 lipca br. Nowa struktura obejmie również deklaracje VAT.

W nowym JPK należy oznaczać jako MPP tylko te transakcje, które rzeczywiście objęte są obowiązkową podzieloną płatnością – zauważa "Dziennik Gazeta Prawna", przypominając wytyczne resortu finansów. Lepiej zapomnieć o stosowanym obecnie niekiedy zwyczaju dodawania na wszelki wypadek do każdej faktury adnotacji "mechanizm podzielonej płatności", bez sprawdzania, czy figurujący na niej towar lub usługa podpada pod obligatoryjny split payment.

Tym samym przedsiębiorcy muszą wprowadzić odpowiednie procedury, aby zidentyfikować tylko transakcje z obowiązkowym MPP. Przypilnować tego powinni zarówno sprzedający, jak i kupujący. Rozbieżności w raportowaniu w JPK tej samej transakcji najpewniej zwrócą uwagę skarbówki.

Obowiązkowa podzielona płatność dotyczy transakcji o wartości ponad 15 tys. zł. Taką fakturę trzeba oznaczać jako MPP nawet wówczas, gdy obowiązek split payment nie dotyczy wszystkich widniejących na niej towarów czy usług.

"W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP" – wyjaśnia resort finansów.