APN Promise zawarł umowę z PKN Orlen. Zajmie się obsługą kontraktu Enterprise Agreement, jaki koncern naftowy podpisze z Microsoft Ireland Operations. Integrator dostarczy Orlenowi usługi, produkty i licencje na oprogramowanie Microsoftu objęte umową EA, wraz z pakietem Software Assurance dla wcześniej nabytych i nowych licencji na oprogramowanie Microsoftu. Będzie też świadczył inne usługi przewidziane kontraktem EA.

Maksymalna wartość umowy netto wynosi 35 mln euro (ok. 160 mln zł). Podpisując umowę Orlen złożył już pierwsze zamówienie na kwotę 19,6 mln euro (ok. 90 mln zł).

APN Promise nie pierwszy raz zajmuje się obsługą umów Orlenu z Microsoftem. W 2019 r. zawarł umowę dotyczącą kontraktu EA, gdzie maksymalne wynagrodzenie przewidziano na 30 mln euro (wówczas ok. 128 mln zł).

Firma obsługuje też inne duże podmioty w zakresie licencji Microsoftu. W maju br. APN Promise zawarł 3-letnią umowę z PGE Systemy na dostawę licencji, subskrypcji i aktualizacji produktów Microsoftu. Wartość kontraktu to blisko 17 mln zł.

APN Promise jest „złotym” partnerem Microsoftu w 14 kategoriach. Ma również status Licencing Solution Provider (LSP).

Po 3 kwartałach 2021 r. przychody APN Promise wyniosły 474,7 mln zł wobec 431,6 mln zł przed rokiem. Zysk netto zmniejszył się do 1,1 mln zł z 1,7 mln zł w ub.r.