Orange wprowadza zmiany w zespole zarządzającym.

Od 1 lipca Jolanta Dudek pokieruje pionem konsumenckim firmy, jako wiceprezes ds. rynku konsumenckiego.

Obsługa klienta biznesowego zostanie włączona do pionu rynku biznesowego, kierowanego przez Bożenę Leśniewską, która tym samym poszerzy swój zakres odpowiedzialności. Taka zmiana ma usprawnić procesy i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Artur Stankiewicz obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora wykonawczego ds. digitalizacji (Chief Digital Officer). Wejdzie do komitetu wykonawczego, czyli ścisłego kierownictwa firmy. Jego misją będzie rozwój cyfrowych kanałów sprzedaży i opieki nad klientem. Będzie on raportował bezpośrednio do prezesa spółki.

Zmiany mają wzmocnić firmę przed ogłoszeniem nowej strategii w czerwcu br.

Jolanta Dudek od 2013 r. odpowiada w Orange za obszar relacji z klientami. Od 2015 r. jest w zarządzie spółki. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą klientów. Od 2004 r. w Orange pełniła szereg funkcji w tym obszarze, m.in. dyrektora obsługi klientów biznesowych sieci komórkowej Orange oraz w Orange Customer Service, była też prezesem tej spółki, a także dyrektorem wykonawczym ds. obsługi klientów w Orange Polska. Karierę w branży rozpoczęła w 2000 r. w PTK Centertel.

Bożena Leśniewska obecnie jako wiceprezeska zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions, BlueSoft i Craftware. W tym roku została powołana na kolejną kadencję w zarządzie.

Od ponad 20 lat jest związana z sektorem telekomunikacyjnym. Od 1996 r. odpowiadała za rynek sprzedaży w Polkomtelu. W 2006 r. dołączyła do Orange Polska w PTK Centertel. Od 2008 r. była dyrektorem pionu klientów biznesowych, a potem dyrektorem sprzedaży jednocześnie w PTK Centertel oraz w Orange Polska. W listopadzie 2013 r. objęła stanowisko dyrektora wykonawczego ds. sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została członkiem zarządu ds. sprzedaży i komercyjnej digitalizacji.

Artur Stankiewicz ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą B2B w sektorze telekomunikacyjnym. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Polkomtelu. Od 2007 r. zarządzał sprzedażą B2B w Orange Polska. W latach 2014 – 2017 odpowiadał za sprzedaż i marketing w segmentach SOHO i SME. Kierował transformacją struktur sprzedaży. Następnie objął stanowisko dyrektora marketingu rynku konsumenckiego (w 2017 r.).