Wśród składowych wskaźnika ufności konsumenckiej najbardziej poprawiły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 3,6 i 2,4 p. proc). Pogorszyły się jedynie oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (o 3,8 p. proc.).

W porównaniu do lipca 2012 r. wartość BWUK obniżyła się o 0,3 p. proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się o 2,2 p. proc. i ukształtował się na poziomie 32,4. Jednocześnie osiągnął najwyższą wartość od listopada 2011 r.