Do oferty CDN-u trafił program CDN OPT!MA – system obsługi sprzedaży, księgowości i zarządzania, pracujący w środowisku Windows, przeznaczony dla małych i średnich firm. System obejmuje moduły: Faktury, Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt, Środki trwałe, Rozrachunki wraz z preliminarzem płatności, Kasę i Bank. Baza danych zgodna jest z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.
Dostępna jest też internetowa wersja programu – CDN eOPT!MA. W ramach projektu Application Service Provider firmy mogą zdalnie korzystać z programu nawet z wykorzystaniem łącza modemowego. Natomiast klienci biur rachunkowych, którzy nie pracują bezpośrednio w systemie – mają jedynie bieżący dostęp przez zwykły interfejs HTML do informacji o stanie swoich finansów.