O-MaSS (Opto-Magnetic Storage Systems) – spółka zależna od Tandberg Data – kończy prace nad tworzeniem technologii optyczno-magnetycznego zapisywania i gromadzenia danych na nośnikach magnetycznych. Dzięki nowej technologii będzie możliwe uzyskanie pojemności rzędu 10 TB na pojedynczym, wymiennym nośniku. Technologia ta nie będzie opierała się tylko i wyłącznie na napędach taśmowych Tandberg Data serii SLR i DLT, ale będzie mogła być stosowana także w innych napędach taśmowych, takich jak np. AIT, 8 mm i LTO.
O-MaSS skonstruował nową klasę produktów pamięci masowych, która wypełni lukę pomiędzy systemami dyskowymi a urządzeniami taśmowymi. Najważniejszą cechą charakterystyczną nowego urządzenia jest błyskawiczny odczyt i odtwarzanie zapisanych danych oraz ich szybki transfer. Pierwsze urządzenia umożliwią zgromadzenie 600 GB danych (bez kompresji) na jednym nośniku, transfer danych wyniesie 64 MB/s (230 GB/godz.), a czas dostępu – poniżej 3,5 s.
Zakończenie prac nad nową technologią oraz podanie do wiadomości publicznej nazwy strategicznego partnera planowane jest na koniec drugiego kwartału bieżącego roku. Okres wdrożenia technologii i pierwszych urządzeń nowej generacji przewidziany na 2-3 lata, dobiega końca już w drugim kwartale bieżącego roku.