Optimus podpisał umowę ramową Basic Ordering Agreement (BOA) z agencją NATO – NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency). Umowa uprawnia Optimusa do udziału w przetargach organizowanych przez NC3A.
Po pozytywnej weryfikacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Optimus został też wpisany na listę dostawców (Source File) agencji NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), która zajmuje się zakupami części i podzespołów oraz utrzymaniem systemów informatycznych.
Optimus, jako siódma polska firma, został również wciągnięty na listę dostawców SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) – agencji odpowiedzialnej za zakupy sprzętu teleinformatycznego dla struktur wojskowych NATO.