W listopadzie 2009 r. Optimus pożyczył 9 mln zł od Multico, firmy należącej do Zbigniewa Jakubasa. Większa część długu została już spłacona, teraz zarząd postanowił przed terminem przekazać Multico resztę, czyli 4 mln zł, zaciągając pożyczki u głównych udziałowców: Michała Kicińskiego (2,1 mln zł), Marcina Iwińskiego (1,26 mln zł), Piotra Nielubowicza (450 tys. zł) i prezesa Adama Kicińskiego (190 tys. zł).

Wysokość oprocentowania będzie ustalana według trzymiesięcznej stawki WIBOR plus 3,5 proc. od kwoty pożyczki. Spółka musi spłacić akcjonariuszy do końca br.