Prezes Zarządu Optimusa, Jacek Krawczyk, podpisał 1 czerwca br. umowę na dostawę sprzętu komputerowego dla Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy. Umowa została zawarta podczas trwającego IV Szczytu Gospodarczego Ukraina – Polska w Dniepropietrowsku, odbywającego się pod patronatem i z udziałem prezydentów Ukrainy i Polski.
Wartość umowy wynosi 12 mln dol. w formie kredytu towarowego udzielonego przez Optimus na okres trzech lat. Jednym z warunków kontraktu jest wpłacenie przez klienta, Państwową Podatkową Administrację Ukrainy, 15 proc. wartości kontraktu jako przedpłaty. Kontrakt będzie ubezpieczony przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i wejdzie w życie w momencie uzyskania polisy ubezpieczenia. Dostawa sprzętu ma nastąpić do końca tego roku.