24 lipca Optimus dostarczył 686 zestawów komputerowych do Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy. Jest to pierwszy etap realizacji umowy podpisanej oba podmioty, która zakłada komputeryzację wszystkich oddziałów urzędów skarbowych Ukrainy. Łączna wartość umowy to 12 mln dol. Dostawa całości sprzętu ma nastąpić do końca roku.