Spółka wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa w 2006 r. żądając 35,6 mln zł rekompensaty za straty, jakie Optimus poniósł z powodu niezgodnej z prawem decyzji organów skarbowych z 2001 r. (uchylił ją NSA). Dziś w grę wchodzi także ok. 12 mln zł odsetek. Datę kolejnej rozprawy wyznaczono na 8 sierpnia. Według Pulsu Biznesu członek zarządu Optimusa, Piotr Nielubowicz, spodziewa się pozytywnego rozstrzygnięcia: – Odnoszę wrażenie, że sprawa dostała przyspieszenia – stwierdził przedstawiciel spółki.

Optimus liczy zapewne na powtórkę z procesu MCI kontra Skarb Państwa, który zakończył się przyznaniem ponad 46 mln zł odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję skarbówki (doprowadziła do upadku JTT Computer), jednak w ostatnim czasie sprawa nie przebiegała po myśli spółki. Krakowski sąd apelacyjny nie uznał korzystnego dla Optimusa wyroku sądu okręgowego z 2008 r. i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Gotowa jest opinia biegłego, który badał związek pomiędzy szkodą, jaką poniósł Optimus, a bezprawnymi działaniami organów skarbowych. Po 2 latach od apelacji sądowa batalia rozpocznie się na nowo.