Janusz Bober tłumaczy decyzję o przejściu do rady nadzorczej koniecznością skoncentrowania się na pracy w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (OPTeam jest jej akcjonariuszem).

– Dotychczas pełniłem funkcje prezesa zarządu OPTeam oraz Polskich ePłatności. Ze względu na szybszy niż zakładaliśmy rozwój PeP oraz OPTeam nie jestem w stanie godzić tych obowiązków  – wyjaśnia były prezes.

Andrzej Pelczar jest założycielem i jednym z głównych akcjonariuszy OPTeamu (18,84 proc. udziału). Od początku funkcjonowania spółki był wiceprezesem zarządu. Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności. Poprzednio pracował na Politechnice Rzeszowskiej m.in. jako adiunkt.
Andrzej Pelczar uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku informatyka w Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz stopień doktora nauk technicznych.

Do zarządu powołano ponadto dwie nowe osoby: Wacława Szarego, kierującego departamentem Systemów ERP OPTeam oraz Bogdana Niziołka, dyrektora handlowego spółki.

Wacław Szary od grudnia 2010 r. był prokurentem spółki, a od stycznia 2011 r. również dyrektorem departamentu Systemów ERP. Należy do znaczących udziałowców OPTeamu (dysponuje 5,48 proc. kapitału). Wcześniej pracował m.in. w Elektrze, gdzie od 2005 do 2010 r. był prezesem zarządu, a w latach 2000-2005 szefem wdrożeń systemów IT i konsultantem prowadzącym projekty informatyczne. Wacław Szary jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej Politechniki Krakowskiej. Ukończył także studia podyplomowe relacji inwestorskich i komunikacji finansowej w SGH w Warszawie.

Bogdan Niziołek od 1998 r. zajmuje stanowisko dyrektora handlowego OPTeamu. Wcześniej był m.in. kierownikiem działu sprzedaży hurtowej Optimus-Comfort.
Nowy członek zarządu spółki ukończył fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studia MBA w Warsaw Executive MBA.

Doszło również do zmian w radzie nadzorczej. Oprócz Janusza Bobera został do niej wybrany Adam Leda. W radzie przez kolejną kadencję będą zasiadać Wiesław Zaniewicz, Marcin Lewandowski i Janusz Gajdek.