Najnowsza umowa między OPTeam i PG Dystrybucja w sprawie serwisu środowiska informatycznego wysokiej dostępności opartego na produktach HP została zawarta 29 maja br. Jej wartość to 713 tys. zł netto.

W maju OPTeam informował o przekroczeniu progu obrotów o znaczącej wartości z Elektromontażem Rzeszów. W połowie maja łączna wartość obrotów z tą spółką wyniosła 2,9 mln zł netto, w związku zawarciem dużego kontraktu obejmującego prace związane z projektem realizowanym przez Elektromontaż (OPteam jest podwykonawcą). Łączna wartość tej umowy wynosi 2,87 mln zł netto.