Wprowadzając regulacje w zakresie infrastruktury cyfrowej Europy, należy jednoznacznie zrezygnować z wprowadzenia opłat od użytkowania sieci – apeluje Związek Cyfrowa Polska do Komisji Europejskiej.

Eksperci organizacji przesłali zestaw zaleceń do białej księgi* zatytułowanej „Jak zaspokoić potrzeby infrastruktury cyfrowej Europy?”. Oprócz kwestii opłat, poruszono także temat edukacji cyfrowej i zachęt użytkowników do korzystania z już istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Według związku pojawiające się co jakiś czas pojęcie ewentualnych opłat sieciowych jest zasadniczo błędne. Ich wprowadzenie, zdaniem ekspertów Cyfrowej Polski, miałoby wpływ na wszystkie organizacje, które korzystają z chmury i technologii CDN (rozproszonej sieci serwerów) w celu dostarczania treści. Ostateczne koszty zostałyby przerzucone na użytkowników końcowych, co zmniejszyłoby natężenie ruchu w sieci, a co za tym idzie – szeroko pojęte ucyfrowienie Europy.

To absolutnie ślepa uliczka – przestrzega Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Niemal wszystkie obecne badania dobitnie pokazują, że Europa ma ogromny problem z rozwojem gospodarczym i technologicznym. Żadna z 10 największych firm na świecie nie pochodzi z Europy i żadna spośród 50 największych europejskich firm nie została założona w ciągu ostatnich 30 lat. Reszta świata nam ucieka, a my powinniśmy ją gonić, zamiast wprowadzać regulacje tłamszące innowacyjność i rozwój – mówie Michał Kanownik.

Mechanizm opłat sieciowych spotkał się wcześniej ze sprzeciwem państw członkowskich i stron uczestniczących w dialogu. To kolejny argument, aby jednoznacznie odejść od pomysłów jego wprowadzenia. Eksperci organizacji podkreślają, że nałożenie tego systemu zwiększyłoby koszty dla podmiotów cyfrowych, ostatecznie szkodząc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom poprzez obniżenie jakości usług i wzrost cen.

Kompetencje cyfrowe ważniejsze od infrastruktury

Biała księga opiera wiele swoich propozycji na założeniu, że istnieje „luka inwestycyjna” w infrastrukturę szerokopasmową, to eksperci Cyfrowej Polski jasno odpowiadają, że nie w tym problem. Powołując się przy tym badania, także te prowadzone przez samą Unię Europejską. Wynika z nich, że nie ma takiej luki inwestycyjnej: dobrze postępuje zarówno wdrażanie światłowodów (ponad 73 proc.), jak i technologii 5G (ponad 81 proc.). Co więcej, na realizację tych planów przeznaczono już znaczne środki prywatne i publiczne.

Zamiast na luce inwestycyjnej, biała księga powinna zatem skupiać się na umożliwieniu transformacji cyfrowej w Europie i wzroście gospodarczym, jaki ona przyniesie. A do tego niezbędne są zachęty dla konsumentów do korzystania z już istniejącej infrastruktury. Mogą do tego służyć takie środki jak programy bonów, ulgi podatkowe i programy alfabetyzacji cyfrowej. A przede wszystkich szeroko zakrojona edukacja, zwiększająca kompetencje cyfrowe całych narodów.

Eksperci Cyfrowej Polski apelują także o umiejętne wprowadzenie regulacji, tak, aby umożliwić innowacje i konkurencję pomiędzy poszczególnymi podmiotami na rynku. Interwencje regulacyjne powinny mieć raczej na celu usunięcie rzeczywistych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku.

W kontekście technicznym istotne znaczenie ma ochrona kluczowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Unia Europejska powinna zachęcać do inwestowania w kable podmorskie, które mają pierwszorzędowe znaczenie dla odporności sieci. Istotne są tutaj przejrzyste procedury, a zarazem rygorystyczne przepisy ochronne.

Od 2019 roku w Unii Europejskiej przyjęto aż 77 nowych aktów prawnych w dziedzinie cyfryzacji. Niektóre z nich są bardzo potrzebne, ale inne wręcz utrudniają prowadzenie innowacyjnego, nowoczesnego biznesu na wspólnym rynku cyfrowym. Dlatego także w dziedzinie infrastruktury cyfrowej apelujemy: mniej, a mądrzej – podkreśla Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

*Białe księgi to dokumenty zawierające wnioski działań Unii Europejskiej w poszczególnych obszarach. Ich zadaniem jest rozpoczęcie debaty na zadany temat pomiędzy organami UE, stronami zainteresowanymi i sektorem publicznym. Do końca czerwca można było nadsyłać ekspertyzy w temacie rozwoju infrastruktury cyfrowej Europy. Związek Cyfrowa Polska przesłał do Komisji Europejskiej obszerny dokument przedstawiający punkt widzenia polskiej branży nowych technologii.