Ustawa o ZSEiE, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zakazuje m.in. zbiórki  niekompletnych odpadów elektrycznych i elektronicznych organizacjom innym niż wskazane w nowych przepisach. Zgodnie z  art. 35 takie prawo będą miały wyłącznie następujące podmioty: dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m kw., w której oferowany jest sprzęt dla gospodarstw domowych, a także firma prowadząca zakład przetwarzania oraz odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadząca punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Celem tego zapisu jest ograniczenie sprzedaży nielegalnie zdemontowanych części do punktów skupu złomu.

Anna Wójcik, kierownik ds. ochrony środowiska i ADR w Stena Recycling, uważa jednak, że pomimo tej regulacji nielegalny demontaż będzie kontynuowany. Jej zdaniem nieuczciwi przedsiębiorcy znajdą sposób na ominięcie nowych przepisów, choćby poprzez taką rozbiórkę urządzeń na części, że nie będą one przypominać sprzętu objętego ustawą. 

W ocenie Stena Recycling ograniczenie liczby podmiotów, które mogą zbierać niekompletne elektroodpady, zmniejszy ilość miejsc, w których taki sprzęt może być oddawany. Ponadto ograniczy działalność firm zajmujących się zbiórką. Z tych powodów poza rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogą nadal trafiać niektóre cenne surowce.
– Optymalnym rozwiązaniem byłaby rekompensata finansowa za zwrot kompletnego sprzętu – twierdzi Anna Wójcik.

W ustawie o ZSEiE, poza zakazem zbiórki niekompletnych elektroodpadów, przewidziano wiele istotnych zmian, m.in. udogodnienia dla konsumentów, które pozwolą na łatwiejszy zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzenie o wymiarach nie większych niż 25 cm konsument będzie mógł oddać bez opłat i bez konieczności kupowania nowego produktu w sklepie o powierzchni nie mniejszej niż 400 mkw. Sprzedawca będzie musiał także nieodpłatnie odebrać zużyty sprzęt przy dostawie nowego urządzenia do domu, pod warunkiem, że jest to produkt tego samego rodzaju (czyli np. pralka). Ustawa wprowadza również szereg innych zmian, m.in. niezapowiedziane kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się zbieraniem oraz przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwiększone poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu elektrodpadów.