OpenText sfinalizował przejęcie Micro Focusa. Wartość transakcji wyniosła 5,8 mld dol. Plan zakupu ujawniono w sierpniu ub.r.

Według zapowiedzi powstanie jedna z największych na świecie firm zajmujących się oprogramowaniem i chmurą.

CEO OpenTextu Mark Barrenechea wskazuje, że wraz z fuzją jego firma powiększy się, aby pomóc przedsiębiorstwom zabezpieczyć ich działalność, uzyskać lepszy wgląd w informacje i lepiej zarządzać hybrydową i złożoną infrastrukturą cyfrową, dzięki nowym narzędziom, które obejmują m.in. cyberbezpieczeństwo, zarządzanie operacjami, sztuczną inteligencję i analitykę.

„Nowa generacja oprogramowania do zarządzania informacjami pomoże organizacjom przyspieszyć cyfrową transformację i wzrost przy jednoczesnym obniżeniu kosztów” – twierdzi Mark Barrenechea.

OpenText dostarcza rozwiązania do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie (integracja, organizacja, ochrona danych). Micro Focus największe przychody osiąga w segmencie operacje IT, a następnie rozwój aplikacji, pamięć masowa i bezpieczeństwo.

OpenText w roku finansowym 2022 miał 3,5 mld dol. przychodów, w tym 1,5 mld dol. z chmury.

Roczne przychody Micro Focusa to ostatnio 2,7 mld dol. z czego utrzymanie 1,7 mld dol., przychody z licencji 656 mln dol., SaaS i inne powtarzające się przychody 136 mln dol.

OpenText zapowiedział, że spodziewa się „zrównoważenia połączonej firmy poprzez około 8-procentową redukcję siły roboczej w związku z przejęciem Micro Focusa”. Zwolnienia mają przynieść synergie kosztowe w wysokości 400 mln dol.

Połączone organizacje liczą 25 tys. osób (w tym Micro Focus 11 tys., a OpenText 14 tys. pracowników). Czyli redukcja może oznaczać cięcie ok. 2 tys. miejsc pracy.