Veracomp otrzymał status wyłącznego dystrybutora Openshop Software. W ofercie znajdują się produkty: Business, Markets, Stores, FlowEditor, Auction Tool i QCommerce. Wyłącznym, autoryzowanym ośrodkiem prowadzącym szkolenia na temat rozwiązań e-commerce firmy Openshop jest Compendium – Centrum Edukacyjne Veracomp. Udział w szkoleniach uprawnia do uzyskania statusu Złotego lub Platynowego Partnera Openshop.