23 grudnia 2013 roku zarząd OpenMedia Sp. z o.o. przyjął uchwałę o nadaniu spółce nazwy Avans Sp. z o.o. Zmiany wejdą w życie w dniu wprowadzenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis został złożony do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 27 grudnia 2013 r.