Olx będzie mógł sprawdzić, czy sprzedawca podający się za konsumenta rzeczywiście nim jest, czy też w rzeczywistości handluje jako przedsiębiorca. Stosowne zmiany wchodzą do regulaminu serwisu od 15 października br.

Określono definicje konsumenta (pkt 2 regulaminu). Jest on "konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

Operator zastrzegł sobie prawo do sprawdzenia statusu użytkownika (pkt 11). Uprzedza, że może odmówić uznania go za konsumenta, jeżeli stwierdzi, że zamieszczane ogłoszenia są związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Olx zapowiada, że weryfikując użytkowników będzie brał pod uwagę liczbę zamieszczanych ogłoszeń (zwracając uwagę na większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez konsumentów – ale nie podaje, o jakie ilości chodzi) oraz ich treść. W razie odmowy uznania za konsumenta użytkownik może przekazać wyjaśnienia i dokumenty w tej sprawie. Na tej podstawie operator podejmuje finalną decyzję.

W kategorii elektronika osoba prywatna może zamieszczać darmowe ogłoszenia w ramach limitu, a przedsiębiorcy nie mają takiej opcji.

Ponadto w zmienionym regulaminie elektronikę wyłączono z kategorii, w których użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć ogłoszenie po 14 dniach od emisji.