Market zastąpił moduł Aplikacje w Oktawave. Ma być miejscem, w którym deweloperzy będą udostępniać szablony gotowych programów. Użytkownik może pobierać aplikacje do katalogu na swoim koncie w Oktawave, a także uruchamiać je na swoim koncie bezpośrednio. Jest także opcja zamieszczenia komentarza. 

Z kolei deweloperzy mają do dyspozycji kreator aplikacji, narzędzia (lista szablonów, możliwość zarządzania licencjami). Mogą także sprawdzać wartość sprzedaży licencji.  

W Markecie aplikacji Oktawave jest obecnie dostępnych kilkadziesiąt produktów. Docelowo mają znaleźć się w nim CMS-y (systemy zarządzania treścią), CRM-y, e-sklepy, panele hostingowe, ERP-y, systemy zarządzania projektami i inne produkty dla biznesu.  Deweloperzy będą mogli wprowadzać aplikacje serwerowe, bazodanowe, programistyczne, sieciowe –  również w postaci tzw. virtual appliance. 

Market aplikacji dostępny jest pod adresem www.oktawave.com/marketplace/.

Oprócz marketu Oktawave wprowadza także nowe klasy instancje OCI (Oktawave Cloud Instances). Dzielą się one na trzy grupy: standardowe, z większą liczbą VCPU (tzw. highcpu) oraz z większą ilością RAM-u (tzw. highmemory). Rozbudowano mechanizm Autoskalera. Dzięki niezależnej kontroli obciążenia pamięci i VCPU, automatycznie dobiera on maszynę o parametrach odpowiednich dla użytkownika.

 Wprowadzono nowy interfejs do uruchamiania instancji OCI. Kreator prowadzi użytkownika krok po kroku przez jej poszczególne etapy. Opracowano mechanizm zarządzania szablonami prywatnymi i publicznymi. Możliwe jest skonwertowanie istniejącej, skonfigurowanej już instancji do szablonu. Szablony prywatne pozwalają na uruchamianie następnych OCI z szablonu w obrębie konta użytkownika, natomiast publiczne są dostępne dla wszystkich użytkowników Oktawave. Powstał katalog szablonów utworzonych i udostępnionych.

W menu dodano szybki dostęp do poszczególnych modułów systemu. Zmodernizowano menu usługi, co według Oktawave pozwala na szybsze dotarcie do modułu, a obsługa platformy stała się bardziej intuicyjna.