W ramach wspólnej platformy dane będą przechowywane w chmurze Oktawave. Mechanizm o nazwie Autoskaler automatycznie dopasuje moc obliczeniową i wielkość pamięci do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Według Oktawave system zapisywania i odczytywania informacji (Oktawave Volume Storage, OVS) zapewnia wydajność na poziomie 200 tys. IOPS.

Z kolei piLAB ulokuje w infrastrukturze Oktawave zintegrowane środowisko, oparte na koncepcji mapy myśli. Dostępne narzędzia umożliwią zarządzanie, wyszukiwanie i analizę przechowywanych informacji. Nie jest do tego potrzebna znajomość SQL. Polska technologia pozwala dowolnie rozszerzać rzeczywistość i wymiarowość informacji, bez zatrzymywania pracy i bez konieczności przerywania procesów.

– Stworzyliśmy narzędzie dające menedżerom możliwość bezpośredniego analizowania połączonych źródeł danych w czasie rzeczywistym, przy czym system jest skalowalny w nieskończoność. Umożliwiamy przechowywanie dowolnych danych, nawet ze źródeł o nieznanej strukturze. W ramach przedsiębiorstwa funkcjonuje wiele systemów IT różnych dostawców. Każdy z nich analizuje i przechowuje dane w obrębie swojej specjalizacji – kadry, księgowość, magazyn, relacje z klientami czy marketing. W wielu przypadkach autonomiczne systemy pokrywają tylko wybrane procesy w firmie, uniemożliwiając koncentrację danych w jednym centrum. Ten stan chcieliśmy zmienić, oferując osobom decyzyjnym zintegrowaną Bazę Wiedzy – mówi Krystian Piećko, prezes zarządu piLAB.

Obecnie moduły piToolBox są wdrażane w Oktawave. Obie firmy zapowiedziały uruchomienie w pełni zautomatyzowanego systemu w modelu PaaS (Platform-as-a-Service). Dzięki niemu każda firma będzie mogła samodzielnie uruchomić własną platformę do zarządzania Big Data w chmurze obliczeniowej. Planowany termin uruchomienia platformy to grudzień 2013.