Centrum Informatyki Resortu Finansów wybrało ofertę konsorcjum Wasko i Enigma Systemy Ochrony Informacji w przetargu na rozbudowę macierzy Hitachi. Ogłoszono go w lipcu br. w ramach postępowań na powiększenie infrastruktury CIRF.

Zamówienie obejmuje rozbudowę macierzy Hitachi VSP F1500 i VSP G800 w zakresie wydajności i przestrzeni dyskowej, wraz z usługą montażu i konfiguracji oraz serwisem gwarancyjnym.

Oferta konsorcjum opiewała na 33,3 mln zł brutto, mniej więcej po połowie na zamówienie podstawowe i opcję.

W ramach zamówienia podstawowego w kwocie 16,98 mln zł brutto na Wasko przypada 8,59 mln zł.

W opcji z sumy 16,3 mln zł na gliwicką spółkę przypada 75 proc. przychodu brutto.

Konsorcjum nie miało konkurentów w przetargu. CIRF zdecydowało się na wybór oferty, mimo że jej wartość przekraczała sumę przygotowaną na realizację zamówienia, tj. 31,95 mln zł brutto, w tym 17,13 mln zł na zamówienie podstawowe oraz 14,81 mln zł na opcję.

Przykładowo w podstawowym zamówieniu VSP F1500 ma zostać rozbudowana o co najmniej 347 TiB netto z pomocą modułów FMD oraz o co najmniej 350 TiB, a VSP G800 o 857 TiB netto z użyciem dysków NL-SAS oraz o 160 TiB poprzez FMD.

Kryterium oceny ofert stanowiły: cena (60) i termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego (40).

Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy, a opcji do 12 miesięcy (gdy zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji).